Van der Sluis gunt Will2Sustain opdracht

19 mei 2023
Home » Van der Sluis gunt Will2Sustain opdracht

Van der Sluis Technische Bedrijven (Van der Sluis) heeft Will2Sustain begin 2023 opdracht gegeven om:

  • Een nulmeting Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) uit te voeren met de directie op basis van de door Will2Sustain ontwikkelde MVO Voorzet, zie: https://will2sustain.nl/mvoorzet/.
  • Workshops te faciliteren voor bouwplaats- en kantoormedewerkers: er zijn in totaal acht workshops gepland in de periode mei – juni 2023. Zie ook: https://will2sustain.nl/mvo/

Van der Sluis bestaat sinds 1934, opgericht aan de Kamperzeedijk in Genemuiden en heeft zich ontwikkeld tot een sterke en betrouwbare partner voor elk integraal en duurzaam bouwproces. Onder de overkoepelende naam Van der Sluis Technische Bedrijven vallen drie bedrijfsonderdelen:

  1. Installatietechniek (Van der Sluis Woningbouw, Van der Sluis Renovatie, Van der Sluis Utiliteit, Van der Sluis Beheer & Onderhoud en Versan)
  2. Constructie (Van der Sluis Constructie)
  3. Agri (Van der Sluis Agri)

Zie voor meer informatie over dit mooie familiebedrijf: https://www.vandersluis.nl/. Zie voor meer informatie over verduurzaming van de sector waar Van der Sluis actief in is: https://www.startmetconnect.nl/home

Voor Geert Jan Prins, Will2Sustain, biedt deze opdracht de mogelijkheid om Van der Sluis verder te brengen bij de verduurzaming van het bedrijf en van de keten waar Van der Sluis in werkt. Verduurzaming begint bij bewustwording en het is geweldig om in de eigen regio een bedrijf van naam hierbij te mogen helpen.