Overige diensten

Vanuit de kracht tot innoveren, pionieren, analyseren en verbinden.
Home » Overige diensten

Will2Sustain heeft sinds haar oprichting in 2009 expertise opgebouwd op in:

  • Het opzetten, faciliteren en coördineren van regionale duurzaamheidsinitiatieven zoals de Noordwest Veluwe Verduurzaamt en het Sectorinitiatief Brandstofreductie Noordoost Nederland.
  • Het uitvoeren van internationale gebiedsgerichte en op verduurzaming gerichte opdrachten.
  • Het uitvoeren van onderzoeken ter ondersteuning van processen, zoals klanttevredenheids-, stakeholder- en medewerkerstevredenheidsonderzoeken.
  • Het initiëren van vrijwilligersactiviteiten zoals de Gekke Henkie-zwerfvuilactie met lagere scholen, het verduurzamen van de Polder Oosterwolde en sinds 2022 is Geert Jan Prins Wetlandwacht voor Randmeren tussen Harderwijk en Kampen voor Vogelbescherming Nederland.
  • Een nieuwe dienst, in ontwikkeling, is het compenseren van CO2 uitstoot in de eigen regio. Hierbij kijken wij ook naar de mogelijkheden om stikstof te binden, bijvoorbeeld via de Europese hardhoutsoort Robinia.

Dit vanuit de kracht tot innoveren, pionieren, analyseren en verbinden. De thema’s die ons vooral aanspreken zijn integrale gebiedsprogramma’s, het aanpassen aan klimaatverandering en het verduurzamen van de landbouw.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden?

Direct een offerte aanvragen?