Strategische doelen van Will2Sustain

Onderweg naar een ontwikkeling die mens, samenleving en natuur ten goede komt.
Home » Strategische doelen van Will2Sustain

De strategische doelen van Will2Sustain voor de periode 2023 – 2030 zijn:

  • Een actieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van gebieden, met name door in te zetten op duurzaam levensonderhoud, stakeholder management, leiden en ondersteunen van gebiedsprogramma’s en natuurcompensatie, zoals CO2 en stikstof.
  • Een actieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van organisaties, door strategisch advies, inzet van onze organisatiescan op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, duurzaamheidsscan bedrijfspanden en de integratie van verduurzamingsplannen in de ondernemingsplannen en kwaliteit, arbo- en milieuplannen van organisaties. Per kwartaal wordt per klant de voortgang van de verduurzamingsplannen besproken en nieuwe inzichten ingebracht.
  • Een actieve bijdrage leveren aan de verduurzaming van huishoudens, met name door bewustwording en door de inzet van onze duurzaamheidsscan voor woningen.

Meer weten over de strategische doelen van Will2Sustain?