Particulier

Alles voor uw wooncomfort.
Home » Particulier

Waar mag ik u bij helpen?

De duurzaamheidsscan woningen kijkt naar verschillende duurzaamheidsaspecten van uw woning.

  • Want welke energiebesparende maatregelen heeft u al genomen?
  • En hoe veilig en gezond is uw huis?
  • Heeft u ook aan een natuurvriendelijke tuin gedacht?

De scan kijkt naar 12 duurzaamheidsthema’s en meer dan 20 onderwerpen.

Tijdens een gesprek bij u thuis neemt Will2Sustain de scan met u door en geeft u zelf een oordeel over de huidige prestatie van uw huis op elk onderwerp en hoe relevant u elk onderwerp vindt.

De resultaten worden verwerkt in een verslag waarin verbetermaatregelen op korte, middellange en lange termijn aanbevolen worden. De reacties op de scan zijn erg positief. Mensen vinden het fijn bewust te worden over mogelijkheden om hun huis qua duurzaamheid te verbeteren. Ze zijn aan het denken gezet over opties die ze zelf niet bedacht hadden.

Ook geeft de scan inzicht in wat er al goed is.

Het doornemen van de scan duurt zo’n 1,5 uur. De scan is inmiddels ook getest en zinvol bevonden voor boerderijen en kerkgebouwen.

Nieuwsgierig geworden naar de mogelijkheden?

Direct een offerte aanvragen?