PR bericht

10 maart 2023
Home » PR bericht

Afgelopen dinsdag, 7 maart, vond in de Gasfabriek in Deventer, de Groene en Gezonde Bedrijventerrein Estafette plaats voor de provincie Overijssel. De bijeenkomst was georganiseerd door Natuur en Milieu Overijssel, Stichting Steenbreek en Stichting Kennisalliantie Bedrijventerreinen met financiële steun van de Provincie Overijssel en ondersteuning van o.a. Transitiemakers en NL2025. Met 75 deelnemers was het volle bak.


De keynote werd verzorgd door ex Rijksbouwmeester Floris Alkemade en hij inspireerde de aanwezigen gedurende een uur. Hij benadrukte o.a. dat we toe moeten naar een andere cultuur, een cultuur van beter nadenken, van nadenken over  we de zaken kunnen laten kloppen. Hij benadrukte dat de duurzame transitie zich op alle terreinen aankondigt en dat je de veranderingen beter kunt omarmen in plaats van ze tegen te houden.


Na een korte discussie met de zaal onder begeleiding van de moderator Margot Ribberink kreeg Arap-John Tigchelaar van Transferro de gelegenheid om te spreken over de ervaringen met verduurzaming op het bedrijventerrein Hessenpoort in Zwolle. Hij benadrukte o.a. dat een mooi bedrijventerrein positief doorwerkt op bezoekers en personeel. Ook wees hij erop dat het begint bij  het vergroenen van je eigen bedrijfsterrein, dus waar jouw eigen bedrijf gevestigd is, en daarna pas volgt het vergroenen van het gehele bedrijventerrein. Tijdens de discussie meldde de Provincie dat er in Overijssel meer dan 400 bedrijventerreinen zijn. Er is dus nog een hele slag te maken.

Na deze twee keynotes gingen de aanwezigen naar hun verkozen workshops, waarbij ze de keuze hadden tussen:

  1. Herstructureringsopgave als kans voor verduurzaming, de aanpak van de Herstructureringsmaatschappij Overijssel onder leiding van directeur Han Wiendels.
  2. Samenwerking in een PPS voor vergroening van de werklocaties door parkmanager Mark van Mast.
  3. Het belang van biodiversiteit en de verschillende rol van stakeholders door Eddy Schabbink van IPC Groene Ruimte.
  4. Het versnellen van verduurzaming en het bieden van voldoende ruimte aan bedrijventerreinen door Jorn Koelemaij van Kennisnetwerk Regionale Economie Overijssel.
  5. Vergroenen van bedrijventerreinen: bedrijven als trekker door Lisa van Hout van Transitiemakers.

Ontwerpen van Groen en Gezond door Maureen Fiat van ODIN.


Voor de uitkomsten van de workshops verwijzen wij graag naar het verslag dat binnenkort gepubliceerd wordt.

Na de workshops kwamen de aanwezigen samen in de kantine van de Gasfabriek en werd er per workshop een korte plenaire terugkoppeling gegeven. Als laatste werd het stokje van de estafette na Noord-Brabant en Overijssel nu doorgegeven aan de Provincie Zuid-Holland die de volgende bijeenkomst gaat organiseren in Den Haag.


Tekst: Geert Jan Prins, namens Natuur en Milieu Overijssel en Will2Sustain Foto’s: Rick de Visser, Foticoon, en Geert Jan Prins