Een prachtig, hoopvol boek

31 januari 2022
Home » Een prachtig, hoopvol boek

Voor mijn verjaardag ontving ik van mijn zus ‘Het Boek van Hoop – Levenslessen voor een mooiere toekomst’ van Jane Goodall en Douglas Abrams. Het boek verscheen bij uitgeverij HarperCollins in oktober 2021, ISBN 97894027 08752. Het boek is 270 pagina’s dik en gaat in het eerste deel in op het thema hoop. In deel twee gaat interviewer en schrijver Abrams in op Jane Goodall’s vier redenen voor hoop, namelijk:

 1. Het ongelooflijke menselijke intellect;
 2. De veerkracht van de natuur;
 3. De kracht van jongeren; en
 4. De onverwoestbare menselijke geest.

In deel drie wordt beschreven hoe Jane Goodall zelf uitgroeide tot een boodschapper van hoop en het boek wordt afgesloten met een boodschap van hoop door mevrouw Goodall; een dankwoord en een lijst met achtergrondliteratuur.

Jane Goodall vertrok in 1960 naar Gombe, Tanzania, om onderzoek te doen naar chimpansees. Zij bewees o.a. vanuit haar decennialange onderzoek dat chimpansees gereedschappen gebruiken, om termieten uit een termietenheuvel te ‘vissen’. Ook leerde ze dat je de lokale bevolking moet helpen in hun levensonderhoud te kunnen voorzien, wil je soorten als de chimpansee kunnen redden.

Voor een blijvend gevoel van hoop is volgens de wetenschap nodig:

 1. Haalbare doelen;
 2. Praktische middelen om die doelen te behalen;
 3. Vertrouwen; en
 4. Steun om tegenslagen te overwinnen.

Ze wijst er in het boek op dat wij als mensen nooit ons volledig menselijk potentieel kunnen bereiken tenzij ons hoofd en hart samenwerken. Ze benoemt vier uitdagingen voor de mensheid:

 1. De armoede verlichten;
 2. De onhoudbare levensstijl van de rijken een halt toeroepen;
 3. De corruptie uitbannen; en
 4. De problemen het hoofd bieden van de groeiende populaties van mensen en hun veestapels.

Ze stelt dat iedereen een bijdrage kan leveren, hoe klein ook, en elke dag opnieuw en beschrijft het belang van positieve verhalen, zoals van succesvolle reddingspogingen van bijvoorbeeld de Trompetkraanvogel, Californische condor, Sabeloryx, Iberische lynx en Slechtvalk. Ook wijst ze op het herstel van de ecosystemen in Yellowstone National Park door de terugkeer van de Grijze wolf. Op pagina 124 stelt zij: “Wanneer je de natuur een kans geeft, komt ze terug. Elke boom die we planten telt.”

Ook toont mevrouw Goodall een geloof in een schepper en zij haalt op pagina 226 de volgende quote van Albert Einstein aan: ‘De harmonie van de natuurwetten…. Getuigt van een dusdanige superieure intelligentie dat daarmee vergeleken al het systematisch denken en handelen van de mensheid niet meer zijn dan een onbeduidende reflectie.”

Ze wijst erop dat wij zelf als mensen onze grootste vijand zijn met ons egoïsme, onze hebzucht en onze dwaasheid. En op pagina 254 stelt de bijna-90-jarige: “Laten we allen het geschenk van ons leven gebruiken voor een betere wereld.”

Een prachtboek, echt een aanrader.

Voor meer informatie:
https://www.harpercollins.nl/
9789402708752/het-boek-van-hoop

https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/
jane-goodall-87-piekert-niet-over-stoppen-met-werken-ik-beschouw-
mezelf-allang-niet-meer-als-primatoloog~bea1622e

https://www.janegoodall.org