• Nederlands

Waterschap Vallei en Veluwe.

Waterschap Vallei en Veluwe

Ontwikkeling

Opdracht: Ontwikkeling
Locatie: Oosterwolde, Nederland
Periode: april 2017 – lopend

Status: Lopend
Opdrachtgever: Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe zorgt voor veilige dijken, schoon en voldoende oppervlaktewater en gezuiverd afvalwater in het gebied tussen IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en Randmeren.

Omschrijving:

Waterschap Vallei en Veluwe wil inzicht krijgen in de wateroverlast die betrokkenen, met name boeren, uit de polder Oosterwolde ervaren

Het doel van de opdracht is m.i. op een oplossing voor het NBW (Nationaal Bestuursakkoord Water) knelpunt te formuleren die gebaseerd is op de inbreng van stakeholders en de inbreng van kennis en daardoor ook een breed draagvlak heeft, niet alleen qua uitkomst, maar ook qua proces.

 


Visit Website