• Nederlands
  • Engels

Van Werven

MVO

Opdracht: Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Locatie: Nederland
Periode: Oktober 2013 – zomer 2015
Status: Afgesloten
Opdrachtgever: Van Werven

Omschrijving:
Van Werven is een maatschappelijk betrokken marktgerichte leverancier van diensten en producten op het gebied van Infra & Bouwstoffen, Afvalinzameling & Recycling, Biobased Products en Plastic Recycling.
Will2Sustain ondersteunt Van Werven bij verder gestructureerd invulling geven van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) op basis van de internationale richtlijn ISO 26000. Wij hanteren hiertoe de door NEN ontwikkelde MVO zelfverklaring.


Visit Website