• Nederlands
  • Engels

Van den Noort. CO2 Begeleiding en Lean & Green

Van den Noort

MVO
CO2 Begeleiding en Lean & Green
Opdracht: CO2 Begeleiding en Lean & Green
Locatie: Dongen, Nederland
Periode: april 2015 – lopend
Status: lopend
Opdrachtgever: Van den Noort

Van den Noort is vanaf 1944 gegroeid tot een totaalleverancier met een omvangrijk dienstenpakket. Met de vier divisies Grond- en sloopwerken, Zand en puingranulaat, Containers en Recycling is de Dongense onderneming een toonaangevende onderneming op het gebied van grond- en sloopwerken, zand en grind, afvalinzameling en recycling.

Omschrijving:
Dit project richt zich op het energiebeheer van Van den Noort met als doel om het bedrijf te certificeren conform de norm CO2 Prestatieladder niveau 3 en het behalen van de Lean en Green award. De adviezen van Will2Sustain richten zich op de volgende aspecten:

  • het duurzaamheidbeleid;
  • energiebeleid;
  • de CO2 voetafdruk;
  • de energiereductie;
  • het energiemanagement actieplan;
  • communicatie over de energieprestaties; en
  • de selectie van geschikte keteninitiatieven

Voorheen heeft Will2Sustain Van den Noort begeleid bij het behalen van ISO 14001, de internationale norm voor milieumanagement. We zijn blij met deze nieuwe opdracht van een bekende klant.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Opdracht: Maatschappelijk verantwoord ondernemen, CO2 Prestatieladder & ISO 14001
Locatie: Nederland
Periode: augustus 2012 – mei 2013
Status: Afgerond
Opdrachtgever: Van den Noort B.V.

Omschrijving:
Het project is erop gericht om voor Van den Noort B.V. certificering te verkrijgen in overeenstemming met de ISO 14001 voor milieumanagement en voor niveau 3 van de CO2 Prestatieladder). Het project focust ook op maatschappelijk verantwoord ondernemen en met name op stakeholder management.


Visit Website