• Nederlands

Nuborgh College Oostenlicht.

Nuborgh College Oostenlicht

Verduurzaming

Opdracht: Verduurzaming
Locatie: Elburg, Nederland
Periode: Januari 2018 – lopend

Status: lopend
Opdrachtgever: 
Nuborgh College Oostenlicht.

Het Nuborgh College Oostenlicht heeft een mooi schoolgebouw dat alle ruimte biedt aan eigentijds vmbo-onderwijs. Naast de vertrouwde lokalen voor klassikale lessen, die voorzien zijn van digitale schoolborden, zijn er ruime leerwerkruimten waar computers en andere materialen beschikbaar zijn. Dit alles maakt onze locatie tot een school om trots op te zijn. Nuborgh College Oostenlicht is de ideale brug naar een geslaagde toekomst! (Bron: website Nuborgh College Oostenlicht).

Omschrijving:

Doel van dit project is het realiseren van een meerjarige strategie duurzaamheid voor de school op basis van The Natural Step methodiek. Hiertoe worden twee workshops met de duurzaamheidsgroep binnen de school gehouden.

Daarnaast zal Will2Sustain methodieken beschikbaar stellen aan de school waarmee beter inzicht komt in de huidige duurzaamheidsstatus van de school, waaronder de organisatiescan MVO Voorzet, MVO nulmeting onder medewerkers en duurzaamheidsscan gebouw. Dit om de ‘baseline’ van de school qua duurzaamheid vast te stellen.


Visit Website