• Nederlands
 • Engels

Multiline. CO2 Prestatieladder niveau 3

Multiline

MVO

Multiline Markering B.V.

CO2 Prestatieladder niveau 3

Opdracht: Energiemanagement conform CO2 Prestatieladder niveau 3
Locatie: Apeldoorn, Nederland
Periode: september 2015 – maart 2016

Status: Lopend
Opdrachtgever: Multiline Markering B.V.

Onder het motto ‘zichtbaar beter’ werkt Multiline Markering B.V. (Multiline) voor opdrachtgevers in de infra aan de volgende disciplines:

 • Wegmarkering / Wegbelijning;
 • Infra coating;
 • Halbelijning; en
 • Bijzondere toepassingen.

De werkzaamheden van Multiline dragen bij aan de veiligheid van het wegverkeer, zowel overdag als ’s nachts. Voor sommige projecten wordt samengewerkt met kunstenaars.

Omschrijving:

Dit project heeft tot doel om een energiemanagementsysteem voor Multiline op te zetten conform de eisen van niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. De adviezen van Will2Sustain richten zich op de volgende aspecten:

 • het energiebeleid;
 • de CO2 voetafdruk;
 • de energiereductie;
 • het energiemanagement actieplan;
 • communicatie over de energieprestaties;
 • het uitvoeren van een interne audit;
 • de selectie van geschikte keteninitiatieven; en
 • begeleiden van de externe audit.

Visit Website