• Nederlands

Molecaten

MVO

Opdracht: MVO nulmeting, interne bewustwording en beleid.
Locatie: Hattem, Nederland
Periode: oktober 2015 – lopend

Status: Lopend
Opdrachtgever: Molecaten

Molecaten exploiteert al generaties lang recreatieparken aan stranden, in bossen en aan meren. Zij toont daarbij in woord en daad respect voor mens en omgeving: de natuur is immers onlosmakelijk verbonden met de belevingswaarde van haar gasten. Het bedrijf viert in 2016 haar 50-jarig jubileum. De meeste van haar parken zijn gelegen in Nederland, maar het bedrijf heeft ook parken in o.m. Afrika en Hongarije. Het bedrijf is een familiebedrijf en in handen van de familie Slager.

Omschrijving:

Doel van dit project is om intern meer structuur aan te brengen aan de MVO inspanningen van Molecaten en om meer inzicht en bewustwording te realiseren over de eigen MVO prestaties, de verwachtingen van stakeholders en een onderbouwd MVO beleid te ontwikkelen.

Voor het MVO-traject richt Will2Sustain zich op de volgende aspecten:

  • MVO inventarisatie via de door Will2Sustain ontwikkelde MVO Voorzet ;
  • Kader ontwikkelen voor MVO bij Molecaten (visie, strategie, doelen);
  • Stakeholder management;
  • Bewustwording en vergroten capaciteit op dit thema;
  • Ontwikkelen van MVO speerpunten; en
  • Opzetten MVO beleid en monitoringsysteem.

Visit Website