• Nederlands
  • Engels

Kaal Masten B.V.

MVO
Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Opdracht: Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Locatie: Nederland
Periode: januari 2012 – oktober 2012
Status: Afgerond
Opdrachtgever: Kaal Masten B.V.

Omschrijving:
Het project assisteert Kaal Masten BV bij het maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het programma werkt aan bewustzijn binnen Kaal Masten over MVO, het vaststellen van de huidige prestaties met betrekking tot MVO. Dit project heeft een subsidie van het Europees Sociaal Fonds gekregen.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Opdracht: Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Locatie: Nederland
Periode: November 2012 – Mei 2013
Status: Afgerond
Opdrachtgever: Kaal Masten B.V.

Omschrijving:
Het project is erop gericht om certificering voor niveau 3 van de MVO Prestatieladder te realiseren.


Visit Website