• Nederlands
  • Engels

De Hamer B.V.. Prestatieladder niveau 3

De Hamer B.V.

MVO

Opdracht: CO2 Prestatieladder niveau 3
Locatie: Nederland
Periode: september 2013 – lopend
Status: Lopend
Opdrachtgever: Betonindustrie De Hamer B.V.

Omschrijving:
Het project richt zich op het energiebeheer van De Hamer met als doel om het bedrijf gecertificeerd te krijgen conform de norm CO2 Prestatieladder niveau 3. De adviezen van Will2Sustain richten zich op het energiebeleid, de CO2 voetafdruk, de energiereductie, het energiemanagementprogramma, de communicatie over het verduurzamingproces bij De Hamer en de selectie van voor De Hamer geschikte keteninitiatieven. Deze opdracht is een uitbreiding van een eerdere opdracht bij de Hamer t.a.v. de door Will2Sustain ontwikkelde MVO Voorzet.


Visit Website