• Nederlands
  • Engels

Companjen Constructies B.V.. MVO

Companjen Constructies B.V.

MVO

Opdracht: Maatschappelijk verantwoord ondernemen
Locatie: Nederland
Periode: April 2013 – lopend
Status: Lopend
Opdrachtgever: Companjen Constructies B.V.

Omschrijving:
Het project is erop gericht om concreet invulling te geven aan de ambitie van Companjen Constructies B.V. (Companjen) om als bedrijf te verduurzamen. Hiertoe wordt allereerst door Will2Sustain geïnventariseerd in hoeverre Companjen nu al actief is met verduurzaming. Vervolgens wordt er een plan van aanpak opgesteld om te verduurzamen. In dit proces worden de eigen medewerkers en externe relaties actief betrokken.


Visit Website