• Nederlands
  • Engels

Bureau Maris B.V.

CO2 Prestatieladder

Opdracht: Energiemanagement conform CO2 Prestatieladder niveau 3
Locatie: Zeewolde, Nederland
Periode: oktober 2015 – maart 2016

Status: Lopend
Opdrachtgever: Bureau Maris B.V.

Als Vormgevers van stad & landschap ontwerpt Bureau Maris aan ruimtelijke inrichtingsplannen in Nederland.

Ons team bestaat uit deskundigen op het gebied van tuin- & landschapsinrichting, stedenbouw, verkeerskunde, civiel- en cultuurtechniek en natuurbeheer. We vormen een proactieve partij bij de planvorming van projecten. Wij voelen ons verbonden met het doel om een project in al haar facetten te laten slagen.

Wij vinden een plan pas volmaakt als de ruimtelijke oplossing creatief, uitvoerbaar en beheerbaar is. Of we nu een schetsvisie ontwikkelen of het werk technische voorbereiden, door onze oplossingsgerichte manier van werken dragen wij bij aan de realisatie van buitenruimten met een hoge beeldkwaliteit en functionaliteit. Daarom adviseren wij van nature integraal binnen het drieluik van ontwerp, techniek en beheer.

Omschrijving:

Dit project heeft tot doel om een energiemanagementsysteem voor Bureau Maris op te zetten conform de eisen van niveau 3 van de CO2 Prestatieladder. De adviezen van Will2Sustain richten zich op de volgende aspecten:

  • het energiebeleid;
  • de CO2 voetafdruk;
  • de energiereductie;
  • het energiemanagement actieplan;
  • communicatie over de energieprestaties;
  • het uitvoeren van een interne audit;
  • de selectie van geschikte keteninitiatieven; en
  • begeleiden van de externe audit.

Visit Website