• Nederlands
  • Engels

Bieze Food Group. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Bieze Food Group

MVO

Begeleiding Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)
Opdracht: MVO
Locatie: Nijkerk, Nederland
Periode: juni 2015 – lopend
Status: Lopend
Opdrachtgever: Bieze Food Group.

Bieze Food Group is een groep succesvolle, onderling samenwerkende ondernemingen binnen de groeimarkten van verse levensmiddelen. Zij stelt zich ten doel tegen een concurrerende prijs-kwaliteitverhouding een betrokken handelspartner en werkgever te zijn waarbij respect en ontwikkelingsmogelijkheden van belang zijn.

Uitbreiding van de activiteiten:
In 2016 zal de Bieze Food Group op het bedrijventerrein De Flier in Nijkerk het meest duurzame gekoelde distributiecentrum in de regio Food Valley in gebruik nemen.

Omschrijving:
Will2Sustain voert voor Bieze Food Group een MVO inventarisatie uit aan de hand van de door Will2Sustain ontwikkelde MVO Voorzet en op basis daarvan zal MVO geïntegreerd worden in het business jaarplan 2016 van de bedrijven. Ook ondersteunt Will2Sustain Bieze Food Group bij het ontwikkelen van een duurzaamheidsbeleid en –programma.


Visit Website