• Nederlands
 • Engels

A. Hak. Milieubeheer & MVO

A. Hak

Milieumanagement, MVO
Integratie van milieubeheer & MVO
Opdracht: De integratie van milieubeheer en maatschappelijke verantwoordelijkheid in de werkprocessen van een grote Nederlandse aannemer
Locatie: Nederland
Periode: April 2010 – mei 2016
Status: afgerond
Opdrachtgever: A. Hak

Omschrijving:
Verschillende A. Hak bedrijven ondersteunen in de voorbereiding voor onafhankelijke certificering op hun milieu-managementsysteem en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. De bedrijven zijn:

 • A. Hak Park B.V.;
 • A. Hak Telecom B.V.;
 • A. Hak Infra B.V.;
 • A. Hak Drillcon B.V.;
 • Electel B.V.;
 • Rhenania B.V.;
 • Tjaden B.V.;
 • A. Hak Industrie B.V.;
 • Kaal Masten B.V., en
 • A. Hak Leidingbouw B.V.

De milieu-certificering van het systeem is gebaseerd op ISO 14001 en het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen; een nieuw certificaat is ontwikkeld door, onder andere, Det Norske Veritas, dat voor een groot deel gebaseerd was op ISO 26000. Het werk hield onder andere de aanpassing van de bedrijfsstrategie, procedures en het opzetten van een innovatief systeem van intern toezicht in. Voor meer informatie kunt u terecht op de Will2Sustain blog of op onderstaande websites:

 • mvoprestatieladder.nl/doc/kibaugustus.pdf
 • www.ahakbeheer.nl
Prestatieladder niveau 3

Opdracht: MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) Prestatieladder niveau 3
Locatie: Nederland
Periode: oktober 2014 – mei 2016
Status: afgerond
Opdrachtgever: A.Hak Industrie Noordoost en Materieel Exploitatie Veendam

Omschrijving:
Het doel van het project was om deze twee A.Hak bedrijven in oktober 2015 gecertificeerd te krijgen in lijn met de eisen van de MVO Prestatieladder niveau 3. Dit doel is behaald. De adviezen van Will2Sustain richtten zich o.m. op de volgende aspecten:

 • MVO inventarisatie
 • Stakeholder management
 • Bewustwording en vergroten capaciteit op dit thema
 • Opzetten MVO programma en monitoringsysteem
 • Borging MVO eisen in managementsysteem

Visit Website