• Nederlands
  • Engels

Will2Sustain inspireert regio’s tot verduurzaming.

De maatschappij van de toekomst is duurzaam, gericht op circulaire economie en het verantwoord omgaan met de planeet en haar grondstoffen. Niet gericht op uitputting en consumentisme, maar op optimaal gebruik en hergebruik van producten, geproduceerd met respect voor mens en milieu.

w2s__0027
Samenwerking
Will2Sustain helpt organisaties en overheden bij het in praktijk brengen van deze principes. Sinds 2013 is Will2Sustain succesvol betrokken bij het opstarten en begeleiden van diverse regionale initiatieven, waarbij verschillende partijen samenwerken op het gebied van verduurzaming. We noemen:
Noordwest Veluwe Verduurzaamt
Ontstaan na een succesvolle bijeenkomst ‘Landelijke dag van duurzaamheid’ in Oldebroek. Inmiddels is het convenant Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) ondertekend door 20 deelnemende organisaties en de gemeenten Elburg en Oldebroek.

Enkele doelen zijn: het verminderen van energieverbruik, bewustwording creëren, kennis versterken en het sociaal rendement verhogen.

Onuitputtenlijk Duurzaam
In opdracht van Regio Noord-Veluwe en De Diamant van Midden-Nederland heeft Will2Sustain onderzoek gedaan naar draagvlak en mogelijkheden van soortgelijke initiatieven in de regio Noord-Veluwe.

Met als resultaat twee duurzaamheidsinitiatieven waaronder OnuitPuttenlijk Duurzaam.
Website OnuitPutte(n)lijk Duurzaam: Klik hier!

Nunspeet Verduurzaamt

In opdracht van Regio Noord-Veluwe en De Diamant van Midden-Nederland heeft Will2Sustain onderzoek gedaan naar draagvlak en mogelijkheden van soortgelijke initiatieven in de regio Noord-Veluwe.

Met als resultaat twee duurzaamheidsinitiatieven waaronder Nunspeet Verduurzaamt.

Peel-Maas Verduurzaamt
In navolging van Noordwest Veluwe Verduurzaamt zijn 15 deelnemers gestart met een soortgelijk initiatief in de regio Helmond-Deurne. Op uitnodiging van de Lighthouse Club departement Peel en Maasvallei heeft Geert Jan Prins een discussie over MVO verzorgd.
Sectorinitiatief Zuidwest & Midden Nederland
Sectorinitiatief Zuidwest & Midden Nederland
Sectorinitiatief Noord-Oost Nederland
Sectorinitiatief Noord-Oost Nederland

Reacties
Deelnemende partijen reageren enthousiast op de verduurzaming in hun regio’s. Deelname biedt:

  • Inzicht in de huidige MVO-prestaties van de deelnemers
  • Ervaring en kennisuitwisseling tussen organisaties
  • Inspiratie tot innovatie
  • Mogelijkheid tot gezamenlijke acties
  • Positieve publiciteit in lokale en regionale media
Doe mee
Bent u al begonnen met het verduurzamen van uw organisatie of gemeente?
Of wilt u hiermee starten? Of wilt u zich aansluiten bij een bestaand initiatief?
Neem dan contact op met Geert Jan Prins van Will2Sustain:
06-52 64 67 00 of via e-mail: prins@will2sustain.com