Verslag IGEV bijeenkomst

Posted on 7 december 2016 · Posted in Publicaties

Op 6 december 2016 nam ik, Geert Jan Prins, oprichter Will2Sustain, deel aan het IGEV Netwerkevent ‘Energiebesparing bij bedrijven.’ I.v.m. drukte kon ik het eerste deel van het programma niet bijwonen, maar na de pauze nam ik deel aan twee workshops, te weten: ‘financiering’ en ‘Gelderse aanpak: stimulering bedrijven.’ Hierbij kort de notities die ik maakte van de ontvangen informatie tijdens de workshops. Binnen verduurzaming is het delen van kennis van belang en vandaar dat deze notities gedeeld worden. De informatie is niet wetenschappelijk bewezen, is zeker niet volledig, maar puur gebaseerd op mijn notities. De presentaties komen t.z.t. voorhanden op website van IGEV.

 

Workshop Gelderse Aanpak: Stimulering Bedrijven

Gegeven door Roy Ellenbroek en Krijn Ratsma. De heer Ellenbroek geeft aan dat er 100.000 bedrijven in Gelderland met zo’n 1 miljard Euro aan energiekosten op jaarbasis. Zo’n 25% van die bedrijven zijn volgens de wet milieubeheer grootverbruikers.  Het Gelders Energieakkoord is inmiddels door 146 partijen ondertekend en er bestaan thematafels vanuit dit akkoord. De Gelderse aanpak wenst een integrale aanpak, ook qua energieadvies.

De heer Ratsma presenteert vervolgens het initiatief De Energieke Regio. Hij stelt: ‘Duurzaamheid is geen kostenpost, maar een verdienkans.’ Zo is er 10 miljard per jaar beschikbaar voor aan duurzaamheid gerelateerde subsidies. Er is een zelfhulpscan voor bedrijven beschikbaar op internet. Aanvulling van mij: zie bijvoorbeeld de MKB Energy CheckUp: https://energycheckup.eu/nl/home/

Alle kantoren moeten op termijn naar label C. Er bestaat een erkende maatregelenlijst per branche.

Financieel rendement van energiemaatregelen met snelle terugverdientijd zijn volgens de heer Ratsma al snel 15-20% op eigen vermogen. Nuttige regelingen voor ondernemers zijn o.m.: ISDE, SDE, KIA, EIA en MIA. De heer Ratsma wil de Energieke Regio ook lanceren in Noord-Veluwe waarbij IGEV de trekker zal zijn en NVOO ook rol speelt.

 

Workshop Financiering

Gegeven door Martin Otten van RVO en Hubald van Ark Rabobank Noord Veluwe.

Tips van Martin Otten: ga naar website Subsidiewijzer RVO en vul daar ‘energiebesparing’ in om allerlei regelingen te treffen. Refereert aan WBSO. Kijk ook eens naar de website ‘Volg Innovatie’: daar kun je kijken naar wat er zoal is gegund. Er is ook een subsidie extern advies verduurzaming scholen en een subsidieregeling praktijkleren. Dan ook InnovatiePrestatieContracten: eind jan- begin feb 2017 is de volgende ronde. Naast subsidies zijn er nog gunstige kredieten en borgstellings-regelingen en alternatieve financieringen waaronder crowdfunding. Kortom, de overheid komt organisaties tegemoet die energiebesparende maatregelen willen nemen.

De heer van Ark ging in op groen bankieren en benoemde dat de Rabo Groen Bank een bank is binnen de Rabobank. Het gaat hierbij om fiscaal aftrekbaar sparen. Het ingezamelde geld moet weggezet worden naar groene projecten/ financieringen met een groenverklaring van RVO, dan kan spaarsom ingezet worden in bijv. zon, wind, duurzame renovaties of biologisch boeren. Er geldt een 0,5% afslag, oftewel een extra rentekorting. Daarnaast is er nog de Rabo Impactlening: afslag 1,1%, als je een label hebt (bijvoorbeeld FSC certificaat, CO2 Prestatieladder certificaat). Hier geldt wel een ondergrens van 250.000 Euro. De Groenbank krijgt de pot niet leeg.

 

Geert Jan Prins, 7-12-2016