trendrapport mvo

Samenvatting MVO Trendrapport 2017 – MVO Nederland

Posted on 9 februari 2017 · Posted in Publicaties

Samenvatting opgesteld door Will2Sustain o.b.v. MVO Trendrapport 2017 van MVO Nederland

Zie https://mvonederland.nl/trendrapport-2017 voor het volledige rapport.

Het trendrapport laat onder andere zien dat MVO loont; direct door bijvoorbeeld lagere energiekosten en indirect door bijvoorbeeld een lager ziekteverzuim (zie https://mvonederland.nl/mvo-loont). Duurzame koplopers zijn succesvoller dan een gemiddeld bedrijf.

MVO Nederland heeft voor 2017 7 trends vastgesteld:
1. Werelddoelen bepalen de opdracht
2. Ethiek is terug
3. Burgemeesters tonen lef
4. Praatclubs zijn passé
5. Duurzaamheid wordt een onderwerp bij de kapper
6. Minder slecht is niet meer goed genoeg
7. Domino-effect gooit markten om.

1. Werelddoelen bepalen de opdracht

Het rapport schrijft voor dat het niet meer genoeg is voor een bedrijf om duurzaamheidsdoelstellingen vast te stellen op basis van interne analyse. Externe doelstellingen die zijn gefundeerd in wetenschap, beleid of maatschappelijke consensus moeten het uitgangspunt vormen voor doelstellingen binnen bedrijven. Dit komt de beoordeling van de inzet die bedrijven tonen ten goede. Op de website  https://sciencebasedtargets.org/case-studies/ staan voorbeelden van bedrijven die hun doelstellingen hebben gebaseerd op wetenschap.

2. Ethiek is terug

Bedrijven gaan zich in 2017 niet meer kunnen verschuilen achter smoesjes als: “in China doen ze het ook niet, dus waarom wij wel”? Of: “duurzaamheid is te duur”. Bedrijven worden steeds meer beoordeeld aan de hand van moreel-ethische argumenten. Ook wordt er van ze verwacht dat ze transparant zijn, niet de cijfers verdraaien en dat ze zich houden aan de ongeschreven regels van een behoorlijke samenleving.

3. Burgemeesters tonen lef

Steden en regio’s nemen steeds vaker het voortouw in slimme oplossingen op het gebied van duurzaamheidsvraagstukken. Innovatieve oplossingen lopen vaak vast in het web van wet- en regelgeving en bureaucratie. Het is dus aan burgemeesters om lef te tonen en zulke initiatieven de ruimte te geven, wat ze vooral in de grote steden van Nederland steeds meer doen. Op  https://globalparliamentofmayors.org/ kunt u zien wat de uitkomst is van de allereerste internationale burgemeesterstop die in 2016 in Den Haag werd gehouden.

4. Praatclubs zijn passé

De tijd van alleen maar praten met stakeholders over duurzaamheid is voorbij. Vanaf 2017 moeten gesprekken over wat iemand vindt van het klimaatbeleid van een bedrijf veranderen naar wat ze daar samen aan kunnen gaan dóen. Dit levert initiatieven op zoals https://www.klimaatcoalitie.nl/.

5. Duurzaamheid wordt een onderwerp bij de kapper

Onder andere noemers als ‘groen’ en ‘bouwen aan de toekomst’ dringt het eens zo geitenwollensokkenthema duurzaamheid steeds dieper de samenleving in. Belangrijk is dat ondernemers zich bewust zijn van de groeiende kennis over MVO onder burgers en zich daarop voorbereiden.

6. Minder slecht is niet meer goed genoeg

Steeds meer ondernemers stappen af van de reductieplannen en draaien het om. Ze willen resultaten halen met een positieve impact op mens en milieu, door gebouwen die stroom opwekken en door van afval een grondstof te maken. Ga niet uit van de schaarste van traditionele brandstoffen, maar van de oneindigheid van hernieuwbare. Zie https://www.circulairondernemen.nl/oplossingenvoor circulaire oplossingen.

7. Domino-effect gooit markten om

MVO Nederland signaleert in heel veel markten de omslag naar duurzaamheid: Shell bouwt een windmolenpark, energiereuzen schakelen naar duurzame energie en supermarkten breiden hun biologische en Fairtrade aanbod uit. Als je als onderneming niet nu aansluit, bestaat de kans dat je te laat bent.

Will2Sustain, Adviesbureau in Duurzaam Ondernemen: Van Principes naar Praktijk

3-2-2017

www.will2sustain.nl