Nieuwsbrief april-mei 2019

Posted on 16 mei 2019 · Posted in Nieuwsbrieven

 

Inleiding
We kijken terug op een positief eerste kwartaal. De capaciteit is versterkt met de komst van Petra Nel Onnes. Op de foto hieronder ziet u Petra samen met Thijs, een leerling die twee dagen bij ons mee kwam draaien.
Onze klantenkring is druk, door de economische groei en dat vergt veel van de capaciteit. Wij worden als bureau door onze klanten actiever en breder ingezet in deze drukke tijden. Wij proberen waar mogelijk onze klanten te ontzorgen, op een positieve, betrokken wijze, en daarbij oog te houden op verbeteringen qua verduurzaming.

Agenda 

 • Donderdag 9 mei in de ochtend: bijeenkomst De Noordwest Veluwe Verduurzaamt bij Elburger Sport Club (ESC) in Elburg. 
 • Woensdag 15 mei in de ochtend: bijeenkomst Sectorinitiatief Brandstofreductie Noordoost Nederland in Oldebroek,
 • Donderdag 16 mei 17:00 Kennis van Zaken, LOCO FM, te beluisteren via https://www.locomediagroep.nl/locofm/live  Hieronder een bijna gelukte foto vanuit de studio.

CSC Keurmerk duurzaam bouwen met beton

Will2Sustain steunt steeds meer bedrijven in de betonketen met dit certificaat. Voor meer informatie over onze dienstverlening: https://will2sustain.nl/diensten/csc/
Momenteel begeleiden we Teunesen Zand en Grind en Wezendonk met CSC, en onlangs hebben we een traject positief afgerond voor Netterden Zand en Grind, zie: https://betonhuis.nl/betonmortel/csc-brons-voor-netterden-zand-en-grind

Nieuws vanuit de praktijk 
 • The Natural Step 
  We werken steeds meer aan de hand van The Natural Step methodiek. Workshops zijn de afgelopen maanden gehouden met teams van Bouwcenter Van Hoppe en Centen, IJslander en Wouters Totaal Afbouw. Ook met de besturen van Nunspeet Verduurzaamt en Noordwest Veluwe Verduurzaamt zijn sessies gehouden. Via deze methodiek ontwikkel je samen een duurzaamheidsstrategie voor je organisatie of initiatief en daarmee realiseer je draagvlak voor verduurzaming en het geeft richting aan je duurzaamheidsinspanningen. Onze klanten reageren heel positief hierop en wij zijn voornemens om hier mee verder te gaan in de komende jaren. Voor meer informatie: https://thenaturalstep.nl/
 • Stakeholder interviews 
  Tijdens de laatste maanden zijn er voor verschillende klanten interviews gehouden met belanghebbenden/ relaties oftewel stakeholders van die klanten. We hebben hiervoor een spel ontwikkeld waardoor de interviews levendiger zijn en ook korter. Het is een beginsel van goed bestuur dat je je als organisatie openstelt voor wat anderen van je vinden en dat laat meewegen in je duurzaamheidsstrategie. 
 • Informatieplicht 
  Veel bedrijven moeten per 1 juli a.s. voldoen aan de informatieplicht energiemaatregelen. Wij zijn vanuit de CO2 Prestatieladder, energiescans en betrokkenheid bij Energieke Regio goed in staat u hierin te ontzorgen. Voor meer informatie over deze wetgeving, zie: RVO
 • Beurzen en evenementen
  In de afgelopen maanden zijn er bezoeken gebracht aan o.a. de Infratech beurs in Ahoy, het EZK evenement partners in energiebesparing, de SPAR Nederland beurs en een plantenbeurs in Naaldwijk, zie foto hieronder.
 • Via deze bezoeken krijgen we up-to-date informatie over ontwikkelingen bij onze klanten, bij relaties en over innovaties in de markt. Er zijn door deze bezoeken ook nieuwe, waardevolle, contacten gelegd. 

Leestips

Maatschappelijke betrokkenheid 
In de afgelopen maanden hebben we o.a. steun gegeven aan deze organisaties: 
Dr. Denis Mukwege Foundation en organisatie die opkomt voor Yezidi’s.Tevens blijft Geert Jan Prins verbonden aan het poldercomité Oosterwolde en heeft hij voor hen een strategiesessie o.b.v. The Natural Step methodiek verzorgd, en is er begin maart een zwerfvuilactie gedaan in deze oude Zuiderzeepolder. 


Contact

Postadres:
De Hagen 8
8096 MB Oldebroek

Bezoekadres:
Stouwdamsweg 4, 8096 BB,
Oldebroek

Mobiel: +31 (0)6 52646700
E-mail: prins@will2sustain.com
Web: www.will2sustain.nl