• Nederlands
  • Engels

MBO. Maatschappelijk Betrokken Ondernemen

Vrijwilligersdag bij “de Hullen”

Op vrijdag 12 juni heeft Will2Sustain een vrijwilligersactie gehouden bij zorgcentrum De Hullen in Oldebroek.
Evenals in 2013 en 2014 werkte het weer prima mee. ’s Ochtends begonnen we met een kopje koffie en zijn we daarna met de 1ste groep ouderen in de bus van Stichting Vrienden van de Hullen een rondrit gaan maken door Oldebroek, Elburg, Noordeinde en Zuideinde. Omdat het toch wel een heel zonnige dag was, hebben we, na een gezellige lunch met de ouderen, ’s middags meer de schaduw opgezocht en zijn we via Oosterwolde en Wezep door de Dellen gereden.

image001
Het was voor veel ouderen een weerzien met herkenbare gebieden. Zij beleven hier veel plezier aan en vandaar dat wij voornemens zijn deze vrijwilligersactie in 2016 weer te doen. Graag willen wij via deze weg de chauffeur meneer Bruins,  Edith van De Hullen, Mirjam van Stichting Present Oldebroek en natuurlijk de ouderen bedanken voor hun medewerking op deze mooie dag.

De dag werd gefaciliteerd door Stichting Present Oldebroek, een stichting die als makelaar fungeert tussen bedrijven die een vrijwilligersactie willen ondernemen en maatschappelijke organisaties die wel wat hulp kunnen gebruiken.

Zwerfvuilopruimactie Gekke Henkie

Will2Sustain organiseerde afgelopen vrijdag een vuilruimactie in Oldebroek. Groep 8 van de Timotheusschool en het college van B&W hielpen mee. Van Werven en de gemeente Oldebroek ondersteunden deze actie van harte door het gratis leveren van veiligheidsvestjes, zwerfvuilknijpers, handschoenen en containers.

Bekijk hier de video:


Hulpverlening Zuid-Sudan

zoa

De oprichter van Will2Sustain, Geert Jan Prins, is sinds november 2013 teamleider van een waterprogramma in Lakes State, Zuid Soedan. Tijdens zijn reis naar Zuid Soedan in december 2013 brak er oorlog uit en werd Geert Jan uiteindelijk met vele anderen geëvacueerd. Binnen Zuid Soedan is door de onrusten een nieuwe vluchtelingenstroom tot stand gekomen van zo’n miljoen mensen. Deze mensen hebben toegang tot basisbehoeften nodig. ZOA is één van de hulporganisaties die al jaren in Zuid Soedan werkt en gespecialiseerd is in vluchtelingenhulp. Will2Sustain ondersteunt deze hulpverlening door ZOA in één gebied. Via deze link kunt u hierover meer informatie lezen. Mocht u hierover meer informatie wensen dan kunt u zich richten tot Geert Jan Prins via prins@will2sustain.nl.

Will2Sustain is in 2014 partner geworden van Stichting Blauwzaam

Will2Sustain is in 2009 opgericht en heeft sindsdien mogen werken in de prachtige regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. Wij hebben ook nauwe contacten ontwikkeld met Blauwzaam en meenden er goed aan te doen hen, en de regio, te ondersteunen via dit partnerschap.