SKAO publiceert nieuwe versie handboek CO2 Prestatieladder

Posted on 15 juni 2015 · Posted in Overige

Op 10 juni 2015 is het Handboek 3.0 van de CO2 Prestatieladder gepubliceerd. Dit betekent voor bedrijven die deze norm hanteren een aantal belangrijke wijzigingen. Graag informeren wij u over de belangrijke wijzigingen.

Wat houdt het in?
Voor niveau 3 (en niveau 1 en 2) zijn er paar kleine wijzigingen met een overgangstermijn van 3 maanden en voor niveau 4 en 5 is er een overgangstermijn van één jaar. In het kort staan de wijzigingen hieronder weergegeven.

Alle niveaus:

  • De conversiefactoren in Bijlage C zijn er niet meer. De conversiefactoren heten nu CO2-emissiefactoren en zijn te vinden op de website CO2emissiefactoren.nl. Het is verplicht om per 1 januari 2016 met deze emissiefactoren te gaan werken en het referentiejaar (het jaar waaraan gerelateerd wordt) zal opnieuw berekend moeten worden. Met deze nieuwe factoren zullen de reductiedoelen en het actieplan ook aangepast moeten worden.
  • De bedrijf op de prestatieladder moeten maatregelenlijsten invullen. Daarmee bepaalt een bedrijf waar het staat ten opzichte van sectorgenoten en hoeveel CO2-reductie het bedrijf kan behalen. De lijsten zijn ook een hulpmiddel voor de auditor. SKAO is nog bezig met het bouwen van de maatregelen-applicatie, die naar verwachting in de zomer klaar is.
  • De norm is qua inhoud niet schokkend gewijzigd, maar wel qua indeling. De norm leest prettiger en is logischer opgebouwd en hiervoor zijn vrijwel alle teksten herschreven.
  • Per invalshoek is het continue verbeteren toegevoegd en de betekenis daarvan is weergegeven.
  • Onder de normeis per niveau en per invalshoek is een doestelling toegevoegd waaraan het bedrijf dient te voldoen.
  • Het handboek bevat geen bijlage meer en de meeste voorbeelden voor uitleg zijn verwijderd.

Niveau 3:

  • De normeisen voor niveau 1 t/m 3 zijn inhoudelijk minimaal gewijzigd, alleen de term ‘energie audit verslag’ is veranderd in ‘energiebeoordeling’ en telt zwaarder mee (van 5 punten naar 10 punten), dit is normeis 2.A.3.

Niveau 4:

  • De scope 3-inventarisatie is op niveau 4 kwalitatief van aard. Op niveau 5 is kwantitatief inzicht nodig en moeten belangrijke ketenpartners worden bepaald.

Niveau 5:

  • De bedrijven op niveau 5 staan hoeven geen CO2-footprints van leveranciers meer te verzamelen. In plaats daarvan moet u emissiegegevens van producten en processen van ketenpartners verzamelen. Het Handboek verwijst daarbij naar de Nationale Milieudatabase en de nieuwe norm voor CO2-footprint van producten (ISO 14067).
  • Met de verzamelde emissiegegevens moeten de bedrijven op niveau 5 een analyse maken van strategieën om de scope 3-emissies samen met ketenpartners te reduceren.

Wilt u meer weten. Bel of mail gerust met Gerda de Raad van Will2Sustain: 06 54322715 of deraad@will2sustain.com. De nieuwe norm Handboek 3.0 is te downloaden op de SKAO website, zie deze link voor meer informatie.