Even voorstellen

Posted on 24 september 2012 · Posted in Artikelen

Per 1 september 2012 ben ik in dienst getreden bij Will2Sustain. Ik ben Gerda van Cappellen en over enkele weken heet ik Gerda de Raad omdat ik ga trouwen met Johan de Raad. In juli 2012 heb ik de studie HBO Bouwkunde afgerond en in deze studie kwam het onderwerp duurzaamheid en duurzaam bouwen regelmatig voor. Ter afronding van deze studie heb ik een specialisatie gedaan in de richting van uitvoerende bouw, dit is met name gericht op het ondernemerschap van de aannemer. In deze specialisatie ben ik afgestudeerd op het onderwerp Lean management en Lean in de bouw. Tijdens deze periode heb ik bij twee bouwbedrijven onderzoek gedaan hoe de processen op kantoor gaan en hoe deze efficiënter kunnen aan de hand van de verschillende Lean technieken. Nu ik enkele weken werkzaam ben bij Will2Sustain zie ik vele overeenkomsten tussen de MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) en milieu normen en Lean management, zoals de speerpunten transparantie, samen slimmer werken en “duurzaam” inkopen.

Mijn laatste onderzoek was bij  twee bouwbedrijven en tijdens mijn afstudeerpresentatie bij Prins Bouw in ´t Harde heb ik Geert Jan Prins ontmoet. Hij gaf na mijn presentatie een workshop over integriteit en zo is het balletje gaan rollen. De keuze om bij Will2Sustain te gaan werken was snel gemaakt. Wat de doorslag heeft gegeven is de duidelijke visie van Will2Sustain en dat ik ervan overtuigd ben dat duurzaamheid blijvend is! De maatschappij wordt al jaren belaagd met verhalen, onderzoeken en  waarschuwingen dat de grondstoffen opraken en de aarde opwarmt. Er worden oorlogen gevoerd over grondstoffen die opraken. Soms word ik hier wel eens moe van en is  dit toch nog vaak een “ver van mijn bed show”. Toch ervaren we in Nederland ook steeds meer de gevolgen van dit soort ontwikkelingen en  daarom wil ik graag bedrijven en organisaties begeleiden in duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen, zodat de volgende generaties geen nadelen ondervinden van hoe wij nu leven. Zo zoekt Will2Sustain altijd naar de win-win situatie en  op een realistische manier. Ik  ben ervan overtuigd dat ik hier nog concreter invulling aan kan geven met mijn Lean achtergrond en zo klanten verder kan helpen. Ik hoop u graag snel te ontmoeten!