• Nederlands
  • Engels

Milieu management.

W2S ondersteunt ook bedrijven in milieumanagement volgens de ISO 14001 norm. Dit werk omvat het nakomen van milieuwetten, het uitvoeren van interne audits, het vaststellen van de milieuaspecten van de activiteiten en processen van de organisatie en het opzetten van milieuprogramma’s om negatieve impact van de organisatie op de omgeving te reduceren.