• Nederlands
  • Engels

Internationaal Adviesbureau. Internationaal Adviesbureau

Geert Jan Prins heeft ook vele internationale adviesopdrachten uitgevoerd van project haalbaarheidsstudies tot controle en evaluatie programma’s. Hij heeft uitgebreide ervaring in Afrika, Azië en Europa bij internationale missies waar technische zaken als ontwikkeling, beheer van natuurlijke hulpbronnen, klimaatverandering, noodhulp en rehabilitatie programma’s aan de orde kwamen. Hij beschikt over belangrijke interculturele vaardigheden en taalvaardigheden (Frans en Engels) en heeft ook veldwerkervaringen op de lange termijn in Soedaan, Burkina Faso en Zambia.