• Nederlands

Begeleiding CSC Certificering.

Het CSC keurmerk is belangrijk voor de afnemers van beton en betonproducten. De CSC norm garandeert dat het product voldoet aan duurzaamheidscriteria (People, Planet en Profit) en toetst het bedrijf op een maatschappelijk verantwoorde werkwijze. De CSC-score van uw productielocatie resulteert in een bronzen, zilveren, gouden of platina keurmerk. 

Eigenschappen van het CSC-keurmerk zijn:

 • Aantoonbare duurzaamheid: met het CSC keurmerk toont u aan dat uw bedrijf voldoet aan vastgestelde eisen op het gebied van betrouwbaarheid, duurzaamheid en arbeidsveiligheid.
 • Sectorspecifiek: Geen vage eisen, maar concrete voorwaarden specifiek voor producenten van beton, toeslagmaterialen of cement.
 • Locatiespecifiek: Een keurmerk geldt voor ieder betonproduct per productielocatie. De score kan dus verschillen tussen locaties van hetzelfde bedrijf. Een vooruitstrevend productieproces komt dus direct terug in de score.
 • Flexibel: u kunt zelf uw ambitieniveau bepalen en spelen op de sterke kanten van uw bedrijf. Zo kunt u de meest relevante criteria per locatie selecteren en op eigen tempo bouwen aan een duurzaam bedrijf met een hoge CSC score.
 • Ketenbelonend: Een betonproducent zal een hogere CSC-score krijgen wanneer deze cement of toeslagmaterialen inkoopt met CSC-keurmerk. In projecten met BREAAM-keurmerk kunnen punten worden gescoord met CSC-gecertificeerd beton.
 • Toegankelijk: wanneer u besluit een CSC keurmerk te behalen, hoeft u niet direct uw hele bedrijfsvoering te veranderen. Wanneer u aantoonbaar verduurzaamt, komt een hogere CSC-score vanzelf in zicht.

Will2Sustain helpt u graag de CSC norm te behalen door:

 • Kennis over de norm in te zetten
 • Te zorgen voor een inschatting van de benodigde acties om het gewenste niveau te behalen
 • Te zorgen voor uitvoering van die acties in samenwerking met de klant
 • Te helpen met de verdere verduurzaming van uw bedrijfsvoering.
 • Het proces te begeleiden tot het behalen van het keurmerk

Kortom wij zorgen voor een soepel traject en duidelijkheid over het behalen van de CSC norm.

IMG_1551[1]-6Sander de Kraker
Consultant
dekraker [at] will2sustain.com
+31(0)6 460 235 73

 

 

Klaas Huijgen| QHSE Manager, BTE Groep | BTE.nl
De certificering van Romein Beton verliep zeer succesvol onder begeleiding van Will2Sustain. Deze locatie diende als blauwdruk voor de certificering van alle productielocaties van BTE Groep.

 

Melis Korlaar| Directeur, De Jong's Betonbedrijf B.V. | dejongsbetonbedrijf.nl
Wij zijn trots op ons zilveren CSC-keurmerk als producent van prefab betonproducten. Met de begeleiding van Will2Sustain verliep het traject tot certificering soepel.