De tijd vliegt

Posted on 17 februari 2013 · Posted in Overige

Nog een klein maandje en dan werk ik al weer een half jaar bij Will2Sustain (W2S). Deze tijd is erg snel voorbij gegaan. Er is veel gebeurd in de afgelopen periode. Zo heb ik voor het eerst op een beurs gestaan en wel  op de Veluwe Duurzaam beurs. Voor ons (W2S) was dit een beurs in onze eigen regio en één die de kern van W2S raakt. Dit was een zeer leuke ervaring en ik heb daar veel mensen ontmoet en gesproken, mede dankzij de test “Hoe duurzaam ben u eigenlijk?” die W2S ontwikkeld heeft. Door deze test hoop ik dat we mensen, maar ook bedrijven, aan het denken hebben gezet om duurzame stappen te maken. Dit was een leuke en leerzame ervaring en wij hopen dit als W2S vaker te gaan doen.

Op 25 januari jl. heb ik voor het eerst een presentatie en een workshop gegeven over MVO en brandstofverbruik. De vorstperiode gaf voor ons veel gelegenheid om workshops te geven omdat veel werknemers wegens de weersomstandigheden buiten niet verder konden werken. Zo kwam er vraag bij W2S binnen om presentaties en workshops te geven en dat was voor mij een kans om het voor het eerst te faciliteren. Zo’n eerste keer is altijd spannend, maar de reacties waren super leuk en de klant was erg positief.

Naast al deze gebeurtenissen heb ik veel geleerd. Zo ben ik bekend geraakt met alle normen die we bij de klanten begeleiden, zoals de MVO Prestatieladder, ISO 26000 Zelfverklaring, de CO2 Prestatieladder, de ISO 14001 norm voor Milieuzorgmanagement, Transparantie Benchmark en Global Reporting Initiative Guidelines. Deze normen beginnen steeds meer te leven en worden daarmee ook leuker om toe te passen. Ik probeer praktisch invulling te geven aan deze normen en hoop dat hiermee de processen bij de klanten alleen maar wordt versterkt en verbeterd! Op deze wijze draag ik via mijn werk bij klanten voor W2S aan het vertalen van duurzaamheid naar de praktijk van iedere dag.

Gerda de Raad