CO2 compensatie in eigen regio dichterbij

Posted on 11 december 2018 · Posted in Artikelen, Publicaties

In de zomer en nazomer van 2018 heeft Kim Sollie haar afstudeerstage van de studie Plantveredelingskunde aan Wageningen University bij Will2Sustain uitgevoerd.

Haar onderzoek richtte zich op de mogelijkheden tot CO2 compensatie in de eigen regio. Zij heeft vanuit een eerste longlist aan mogelijkheden drie opties geselecteerd om nader te onderzoeken, te weten:

1) aanleg bos;

2) aanleg hagen; en

3) aanleg olifantsgras.

Uit het onderzoek blijkt dat alle drie opties serieus zijn en Will2Sustain wil de uitkomsten van haar rapport gaan gebruiken voor het maken van specifieke inrichtingsplannen in samenwerking met terreineigenaren. Wij doen dat als bureau vanuit een integrale duurzaamheidsbril en zullen proberen zoveel mogelijk waarden tegelijk te bundelen in een inrichting. Het terugbrengen van oude landschapselementen, zoals hagen, spreekt ons in het bijzonder aan. Wij verwachten dat steeds meer organisaties CO2 uitstoot zullen willen compenseren via aanleg van groen.

Wij verwachten dat dat ook steeds meer in de eigen regio zal gaan gebeuren, ook vanuit een stuk maatschappelijke betrokkenheid. De prijs van deze opties zal in Nederland hoger zijn per ton CO2 dan in lage lonen-, lage grondprijs-landen, maar juist het bundelen van waarden maakt dat dit toch een serieuze optie is. Dus, mocht u dit ook zien zitten: neem dan gerust contact met ons op.

Mevrouw Sollie’s rapport werd beoordeeld met een acht vanuit haar studiebegeleider en stagebegeleider.

Klik hier voor het stageverslag van Kim Sollie