Red de Veluwe – aanvliegroute naar Lelystad

Posted on 23 augustus 2017 · Posted in Overige

Vanaf 2019 stijgen en dalen massa’s vliegtuigen over grote delen van Gelderland en Overijssel van en naar het vergrote vliegveld Lelystad.

Laag vliegen boven de Veluwe leidt tot onnodige toename van de geluidhinder voor bewoners, recreanten en natuur. Ook is deze ontwikkeling totaal niet duurzaam!

Vindt u ook dat deze inefficiënte indeling van het luchtruim boven de Veluwe moet worden herzien en dat het Rijk moet erkennen dat vliegen boven de Veluwe hoger kan? Teken dan  hier de petitie!